Hướng dẫn khảo sát người tiêu dùng năm 2024
cho các thương hiệu đầu tiên của Hàn Quốc
1. Chọn lĩnh vực
Chọn lĩnh vực anh/chị muốn khảo sát, sau đó vui lòng chọn mức độ kỳ vọng về lĩnh vực và mức độ hài lòng đối với thương hiệu mà anh/chị đã chọn.
**Riêng với lĩnh vực Nhân vật/ Văn hóa, khảo sát sẽ được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu bình chọn.
2. Đăng nhập
Vui lòng nhập Họ tên, địa chỉ email và thông tin cơ bản về bản thân.
*Ngoại trừ họ tên và địa chỉ email, những thông tin cá nhân còn lại của anh/chị chỉ cần nhập một lần duy nhất để tiến hành tham gia khảo sát.
*Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của anh/chị cho mục đích xác minh tính hợp lệ của dữ liệu khảo sát, thông báo trúng giải rút thăm trúng thưởng, phân tích dữ liệu khảo sát và gửi email thông báo khảo sát.
Bình chọn hoàn tất
① Vui lòng nhấn vào nút 'Hoàn tất khảo sát' sau khi đã hoàn thành xong khảo sát.
② Vui lòng truy cập email của anh/chị để kiểm tra email xác minh.
③ Nếu địa chỉ email mà anh/chị đã cung cấp là chính xác, vui lòng nhấn vào nút 'Gửi email xác minh địa chỉ email'. Nếu địa chỉ email chưa chính xác, vui lòng nhấn vào nút 'Chỉnh sửa địa chỉ email' ở bên dưới để chỉnh sửa thông tin.
4. Xác minh hoàn tất
① Vui lòng nhấn vào nút 'Xác minh đây là địa chỉ email chính chủ' trong email xác minh mà anh/chị nhận.
② Trường hợp anh/chị không xác minh địa chỉ email của mình, địa chỉ email mà anh/chị đã cung cấp sẽ không được hiển thị trong kết quả khảo sát.
③ Sau khi nhấn vào nút và màn hình bên dưới xuất hiện, nghĩa là việc xác minh email chính chủ của anh/chị đã được xử lý thành công.