Giải thưởng Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc năm 2024

Khảo sát "Giải thưởng Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc"
với đối tượng tham gia là người tiêu dùng Việt Nam
nhằm chọn ra những thương hiệu được kỳ vọng
sẽ dẫn đầu trong năm 2024 đã kết thúc.